Skip to main content

Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie

Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie Zaprezentowany zakres regulacji ma na celu uświadomienie, jak na przestrzeni lat w odniesieniu do wielu płaszczyzn ochrony wolności i praw jednostki ewoluowała koncepcja ochrony praw mniejszości. W naszym odczuciu, jak również osób biorących udział w tym projekcie, problematyka dotycząca realizacji praw przez osoby należące do mniejszości narodowych zasługuje na stałe prowadzenie badań. Niniejsze opracowanie będące zbiorem artykułów ma przysłużyć się pogłębianiu wiedzy nie tylko teoretycznej, ale również koncentrującej się na praktyce poszanowania praw osób należących do mniejszości.

 

 

*****

Tytuł: Aktualne problemy ochrony wolności i praw mniejszości w Polsce i na świecie

Redakcja: Joanna Beata Banach-Gutierrez; Mariusz Jabłoński

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-65431-57-8

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Molenda

Skład i opracowanie techniczne: Urszula Michaldo, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/82253

*****

Spis treści
 

Wstęp

Rozdział I. Koncepcje i modele ochrony praw osób należących do mniejszości

Mariusz Jabłoński
Normatywne podstawy ochrony praw mniejszości - wybrane zagadnienia

Tomasz Witkowski
Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Magdalena Abu Gholeh
Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne jako jedno z praw językowych mniejszości narodowych

Agnieszka Malicka
Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

Rozdział II. Ochrona praw mniejszości w praktyce

Joanna Beata Banach-Gutierrez
Mniejszości w sytuacjach kryzysów humanitarnych: refleksje w świetle raportu Specjalnego Sprawozdawcy Biura Wysokiego Komisarza Praw Człowieka do Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak
Ten inny, obcy, imigrant. Europejska przestrzeń bezpieczeństwa1 a kryzys migracyjny

Anna Kuchciak
Autonomia terytorialna w europejskich krajach śródziemnomorskich

Barbara Lorenc Żelisko
Przestępstwa popełniane z nienawiści jako forma zagrożeń związanych z wielokulturowością społeczeństwa

Ziad Abou Saleh
Obraz Polski i Polaków w oczach Arabów w latach 1994, 2015 i 2016

Olga Hałub
Cele i zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dominika Kuźnicka
Mniejszość etniczna a mniejszość narodowa w Polsce – analiza porównawcza na przykładzie Łemków i Żydów