Skip to main content

Aktualne zagadnienia prawa prywatnego

Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

e-Monografie; seria nr 19

 

 

 

 

 

 

*****

Tytuł: Aktualne zagadnienia prawa prywatnego

Redakcja: Elwira Marszałkowska-Krześ

Recenzja: prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Temat i słowa kluczowe: prawo prywatne

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

ISBN: 978-83-61370-45-1

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2012

Prawa: © Copyright by Instytut Prawa Cywilnego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/39704

*****

Spis treści
 

Beata Burian
Roszczenie małoletniego o rentę z tytułu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia

Agnieszka Górnicz-Mulcahy
Utwór naukowy jako przedmiot ochrony autorskoprawnej

Katarzyna Górska
Początek biegu przedawnienia roszczeń rentowych ex delicto

Joanna Kuźmicka-Sulikowska
Suma pieniężna przyznawana z tytułu przewlekłości postępowania

Monika Lewandowicz-Machnikowska
Termin do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

Maciej Skory
Bancassurance jako forma kooperacji gospodarczej

Andrzej Śmieja
O potrzebie podniesienia umowy pośrednictwa do rangi umów nazwanych

Monika Tenenbaum-Kulig
Problematyka wartości religijnych w kontekście dóbr osobistych osób prawnych

Ewa Wójtowicz
Regres sprzedawcy towaru konsumpcyjnego – termin przedawnienia roszczeń zwrotnych sprzedawcy finalnego

Krzysztof Zagrobelny
Kilka uwag na temat tzw. ustawy antyspreadowej