Skip to main content

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 1

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 1 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2017, vol. 6, no 1

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo publiczne; prawo prywatne; historia prawa; teoria prawa

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2450-3932

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2017

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta abstraktów w jęz. angielskim: Bartłomiej Madejski

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Magdalena Gad, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/84161

*****

Spis treści
 

Prawo porównawcze. Zagadnienia prawa europejskiego

Bartłomiej Jaworski
L’égalité devant les charges publiques as the basic of state liability on equity under French law
L’égalité devant les charges publiques jako podstawa odpowiedzialności państwa na zasadzie słuszności w prawie francuskim

Андрей Алексеевич Богустов, Andrei A. Bogustov, Andrei A. Bogustow
Привилегированные акции в модельном законодательстве СНГ: сравнительно-правовой анализ
Preference stock in the model legislation of the CIS: comparative law analysis
Uprzywilejowane akcje w modelowym ustawodawstwie WNP: analiza porównawcza prawna

Серова О.А., Serova O.A.
Генетические заболевания: защита интересов матери и ребенка
Genetic diseases: protection of interests of mother and child
Choroby genetyczne: ochrona interesów matki i dziecka

Natalia Kohtamäki
Beitrag der europäischen Finanzaufsichtsagenturen zur Gestaltung des Finanzbinnenmarktes
The European supervisory authorities’ contribution to the formation of the internal financial market
The Wpływ europejskich agencji nadzoru finansowego na procesy kształtowania jednolitego rynku finansowego

Iwona Moryc
Pojęcie sprawy dotyczącej spadku w prawie UE)
The concept of a case of inheritance in European Union law

Prawo publiczne: zagadnienia prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa administracyjnego 

Tomasz Tyburcy
Cel przywłaszczenia jako subiektywny element bezprawia przestępstwa kradzieży
The purpose of misappropriation as a subjective element of the lawlessness of theft

Dorota Czerwińska
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2016 r., V KK 30/16
Commentary to the Supreme Court’s decision of June 7th 2016, V KK 30/16

Maciej Błażewski
Zasada zapewnienia bezpieczeństwa w e-administracji
The principle of security in e-government

Zagadnienia prawa cywilnego i medycznego 

Katarzyna Smyk
Charakter prawny zgody pacjenta na gruncie prawa cywilnego
Legal character of the patient’s consent in civil law

Bartłomiej Jaworski
Odpowiedzialność podmiotów władzy publicznej na podstawie art. 4172 Kodeksu cywilnego
Liability of public authority entities under art. 4172 of the Polish Civil Code

Iga Jaworska
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w prawie kanonicznym i świeckim
Annulment of the marriage in canon law and secular law

Z historii prawa 

Julia Picur
O zbiorze Statuta y przywileje koronne z łacińskiego języka na polskie przełożone, nowym porządkiem zebrane, autorstwa Jana Herburta
On the set ,,Statutes and privileges of the Polish Crown, translated from the Latin into the Polish, collected anew” by Jan Herburt