Skip to main content

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 1

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISBN 978-83-61370-25-3

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2012

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Daniel Kaźmierczyk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38618

*****

Spis treści
 

Historia prawaTeoria prawa

Tomasz Kruszewski
Prowincjonalne lecznictwo chorych psychicznie na Śląsku na przełomie XIX i XX stulecia

Mateusz Szymura
Wybrane cechy dogmatycznoprawne apelacji na tle historyczno-porównawczym

Zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego

Julian Jezioro
Charakter prawny umów o realizację świadczeń edukacyjnych – wybrane zagadnienia konstrukcyjne i praktyczne

Bartosz Ziemblicki
Zbliżanie ustawodawstw państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie prawa prywatnego

Anna Bocian, Dorota Stempniak
Ochrona prawna symbolu olimpijskiego

Zagadnienia prawa publicznego

Katarzyna Tomaszewska
Znaczenie i zakres ochrony publicznych praw podmiotowych a ochrona interesu jednostki

Wojciech Potocki
Zabezpieczenie zobowiązania podatkowego w świetle przepisów o podatku akcyzowym

Kamila Moskaluk-Łągiewczyk
Status prawny spółdzielni socjalnych

Zagadnienia prawa europejskiego

Jakub Kociubiński
Stosowanie Pakietu Altmark (I i II) wobec pomocy udzielanej przedsiębiorstwom świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym

Problematyka ochrony praw człowieka

Anna Koropczuk
Instrumentalne ujęcie wartości w orzecznictwie ETPCz

Renata Kopczyk
Współczesne problemy prawne ruchu olimpijskiego

Zagadnienia prawa karnego materialnego i wykonawczego

Dariusz Wasiak
Parkowanie na terenach zielonych – wykroczenie czy fikcja przepisu art. 144 § 1 Kodeksu wykroczeń?

Raporty

Robert Stefanicki
Ocena realizacji projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta w świetle przeprowadzonej ewaluacji