Skip to main content

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 2

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 2Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa. ; Streszcz. w jęz. ang.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Wratislaviensis. 2012, vol. 1, no 2

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo prywatne; historia prawa; teoria prawa; prawo publiczne

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2299-8322

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2012

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta w jęz. polskim: Aleksandra Dorywała

Korekta w jęz. angielskim: Bartłomiej Madejski

Korekta w jęz. niemieckim: Agnieszka Maria Kania

Projekt i wykonanie okładki: Daniel Kaźmierczyk

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/39903

*****

Spis treści

 

Historia prawa. Teoria prawa

Tomasz Chłopecki
Instytucja notariatu na ziemiach polskich w okresie średniowiecza

Marcin Domino, Marcin Husak
Prudnicki cech płócienników do połowy XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem rodów fabrykanckich Fränkel i Pinkus

Michał Błachut, Jacek Kaczor
Typy uzasadnień obowiązywania zasad techniki prawodawczej w polskim porządku prawnym

Zagadnienia prawa porównawczego

Renata Kusiak-Winter
Pomiar efektywności w administracji publicznej w badaniach komparatystycznych

Zagadnienia prawa cywilnego i gospodarczego

Julian Jezioro
Udostępnianie przez jednostki uczelniane, mające status archiwów, prac doktorskich niepublikowanych w świetle prawa autorskiego – wybrane zagadnienia prawne na tle praktyki

Zagadnienia prawa publicznego

Dariusz Wasiak
Prawna ingerencja w zdrowie i życie ludzkie na przykładzie Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uwagi na tle prawnej kontroli korzystania z broni palnej.

Joanna Siekiera
Dyplomacja kulturalna w relacjach polsko-nowozelandzkich

Małgorzata Giełda
Wybrane aspekty kontroli i nadzoru nad kontraktem wojewódzkim

Radosław Bulejak
Zaskarżalność czynności faktycznych administracji zdrowia publicznego do wojewódzkiego sądu administracyjnego

Zagadnienia prawa europejskiego

Jakub Kociubiński
Warunki udzielania pomocy publicznej liniom lotniczym w trudnej sytuacji finansowej w świetle najnowszych decyzji Komisji Europejskiej

Zagadnienia prawa karnego materialnego i wykonawczego

Agnieszka Maria Kania
Der Adressat von generalpräventiver Einwirkung. Ausgewählte Probleme

Katarzyna Sitnik
Teorie biologiczne w procesie wyjaśniania etiologii przestępczości kobiet

Kamila Mrozek
Materialnoprawna instytucja odroczenia wykonania kary w trybie art. 336 Kodeksu karnego