Skip to main content

Folia Iuridica Wratislaviensis. 2013, vol. 2, no 1

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2013, vol. 2, no 1 Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

 

 

 

*****

Tytuł: Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2013, vol. 2, no 1

Redakcja: Leonard Górnicki

Temat i słowa kluczowe: prawo publiczne; prawo prywatne; historia prawa; teoria prawa

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2299-8322

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/41550

*****

Spis treści

Historia prawa. Teoria i filozofia prawa

Jacek Goclon
Ustrój Rady Ministrów, ministerstw i system kontroli resortowej w Polsce w latach 1918–1928

Marta Jankowska
Administracyjno-prawna problematyka zmiany nazewnictwa ulic Wrocławia w latach 1945–1946

Marta Mackiewicz
Koncepcje społeczno-polityczne grupy wileńskich krajowców-demokratów w latach 1905–1911

Problemy prawa porównawczego

Daniel Karkut
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych – ujęcie prawnoporównawcze

Karolina Trzeciak
Specyfika prawa deliktów w systemie amerykańskim i systemie polskim na przykładzie frivolous lawsuits

Problemy prawa cywilnego i gospodarczego

Kamila Lichoń
Obowiązywanie zasady równości stron w postępowaniu przed sądem polubownym

Problemy prawa karnego i prawa wykroczeń

Martyna Pieszczek
Pojęcie funkcjonariusza publicznego w prawie karnym

Sebastian Kowalski
Prawo karne ubezpieczeń społecznych – pojęcie i zakres

Konrad A. Politowicz
Zaliczanie okresów pozbawienia prawa jazdy przy orzekaniu i wykonywaniu środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów

Dariusz Wasiak
Zasadność obowiązywania przepisu art. 96 § 3 kodeksu wykroczeń

Problemy prawa administracyjnego i finansowego

Michał Bursztynowicz
Szczególny charakter instytucji zgłoszenia zamiaru budowy ogrodzenia.

Roman Szumlakowski
Kontrola podatkowa w trybie zwykłym a ogólne zasady postępowania podatkowego