Skip to main content

Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 2, No. 2. Aktualne problemy prawa międzynarodowego

Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 2, No. 2. Aktualne problemy prawa międzynarodowegoCzasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

Numer ten poświęcony jest w całości wybranym, aktualnym problemom z zakresu prawa międzynarodowego. Przedstawione opracowania powstały na podstawie wyróżnionych prac magisterskich, przygotowanych w ramach seminarium magisterskiego prowadzonego w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w latach 2011/2012 i 2012/2013. Główne kryterium wyboru opracowań do publikacji stanowiła bardzo wysoka ocena pracy dyplomowej, odzwierciedlająca poziom rozważań naukowych, tak pod względem merytorycznym, jak i formalnym.

*****

Tytuł: Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 2, No. 2. Aktualne problemy prawa międzynarodowego

Redakcja: Leonard Górnicki, Dagmara Kornobis-Romanowska

Temat i słowa kluczowe: prawo międzynarodowe

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2299-8322

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2013

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała, Ewa Gałyga-Michowska

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: bibliotekacyfrowa.pl/publication/44196

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Olga Gerlich
Responsibility of international organizations under international law

Zuzanna Kotuła
Immunitet jurysdykcyjny państwa a prawa człowieka. Przegląd doktryny

Joanna Siekiera
International Cooperation among States in the South Pacific Region

Jakub Artemiuk
Raje podatkowe w prawie międzynarodowym

Ewa Matlochová
Uprawnienia polskiej mniejszości narodowej w Republice Czeskiej