Skip to main content

Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 3, No. 1. Współczesne problemy prawa Unii Europejskiej

Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 3, No. 1. Współczesne problemy prawa Unii EuropejskiejCzasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.

Strona internetowa czasopisma
http://www.fiw.prawo.uni.wroc.pl/

Zebrane opracowania łączy ogólna problematyka badawcza z zakresu prawa UE, ale tematy podejmowane przez poszczególnych Autorów cechuje różnorodność i wyspecjalizowanie. Świadczy to niewątpliwie nie tylko o szerokich zainteresowaniach studentów WPAiE UWr, ale też o umiejętności stawiania pytań i dociekliwości w poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi na pytania dotyczące aktualnych problemów prawnych.

*****

Tytuł: Folia Iuridica Wratislaviensis, Vol. 3, No. 1. Współczesne problemy prawa Unii Europejskiej

Redakcja: Leonard Górnicki, Dagmara Kornobis-Romanowska

Temat i słowa kluczowe: prawo międzynarodowe; Unia Europejska; prawo UE

Wydawca: E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Identyfikator: ISSN 2299-8322

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Korekta: Aleksandra Dorywała

Korekta summary: Bartłomiej Madejski

Projekt i wykonanie okładki: Marta Pawlak

Skład i opracowanie techniczne: Aleksandra Kumaszka, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/53959

*****

Spis treści
 

Słowo wstępne

Aleksandra Cecylia Statkiewicz
Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich Unii Europejskiej jako podstawa budowania europejskiej przestrzeni karnej

Kamila Mizera
Deficyt demokratyczny w Unii Europejskiej

Dariusz Barwaśny
Zasady świadczenia usług w zakresie gier hazardowych w prawie Unii Europejskiej

Małgorzata Maria Sydor
Jednolity system ochrony patentowej

Krzysztof Jankowski
Swobody traktatowe a podatki bezpośrednie od zysków przedsiębiorstw w prawie Unii Europejskiej. Harmonizacja negatywna