Skip to main content

Hieronim Zaleski (Jeremi Zora) : jarosławski poeta : miscellanea sienkiewiczowskie

Hieronim Zaleski (Jeremi Zora) : jarosławski poeta : miscellanea sienkiewiczowskie Dramatopisarz używający pseudonimu Hieronim Zaleski, jest katolikiem, patriotą i społecznikiem, który porusza się w estetycznym, tematycznym i ontologicznym obszarze zainteresowań Henryka Sienkiewicza, dopełnia wielogatunkową twórczość Henryka Sienkiewicza, a zwłaszcza Sienkiewicza jako poety. Jego życie i działalność wypełniają chronologiczne luki w korespondencji noblisty, jak również w jego oficjalnej biografii. Jego spuścizna nie jest zwykłą imitacją, jest to literatura oryginalna i celowa, kreowana przez świadomego autora, który działał w harmonii z samym sobą i z własnymi wewnętrznymi wyborami. Jego tożsamość jest zbieżna psychologicznie z twórczym ego Henryka Sienkiewicza. Wydobyty ze starych zasobów polszczyzny czasownik żonąć, wprowadzenie do obiegu wycofanych dawno szóstaków, reanimowany przez Henryka Sienkiewicza wizerunek kobiety-niebianki i rezonans tych słów-kluczy u Hieronima Zaleskiego nie są przypadkowe. Werbalny tezaurus Sienkiewicza jest immanentnie wpisany w wyobraźnię twórczą Hieronima Zaleskiego.

*****

Tytuł: Hieronim Zaleski (Jeremi Zora) : jarosławski poeta : miscellanea sienkiewiczowskie

Autor: Barbara Babraj

Tłumaczenie streszczenia i słów kluczowych: Joanna Pypłacz

Temat i słowa kluczowe: Polska; Paderewski, Ignacy Jan (1860-1941); przyjaźnie i kontakty; miscellanea; Syrokomla, Władysław (1823-1862) krytyka i interpretacja; Odyniec, Antoni Edward (1804-1885); Zaleski, Hieronim (1846-1916); Sienkiewicz, Henryk (1846-1916) autorstwo; Moniuszko, Stanisław (1819-1872); 1870-1914; organizacje sokole; autorstwo domniemane; Jarosław (Polska, województwo podkarpackie); 19 w.; pisarstwo anonimowe; poezja patriotyczna polska

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISBN 978-83-65653-44-4

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2019

Prawa: © Barbara Babraj

Projekt okładki i opracowanie typograficzne: Bartłomiej Siedlarz, Barbara Krasińska — eBooki.com.pl

Dostęp online: https://jbc.bj.uj.edu.pl/publication/668048

*****

Spis treści

 

Od Autorki

Wstęp

Debiut poetycki Henryka Sienkiewicza i romantyczna tradycja

Szkoła litewska i sytuacja poezji w latach 70. i 80. XIX wieku

Podkład muzyczny w skali durowej

Jarosław w czasach Hieronima Zaleskiego

Hieronim Zaleski spadkobiercą „Wiejskiego Lirnika” Władysława Syrokomli

Wpływ Władysława Syrokomli

Jeremi Zora i szkoła ukraińska

Sienkiewiczowski duch przekory

Antypruski dramat symboliczny „Ona”

Ignacy Paderewski i Henryk Sienkiewicz

Zakończenie

Bibliografia Wierszy Jeremiego Zory

Bibliografia poszerzona Hieronima Zaleskiego