Skip to main content

Historia dla Miłosza z IV klasy : myślenie historyczne dla najmłodszych

Historia dla Miłosza z IV klasyZestaw materiałów dydaktycznych do nauczania historii Polski w IV klasie szkoły podstawowej. Tom zawiera zestaw materiałów dydaktycznych do historii Polski dla IV klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z podstawą programową nauczania historii, obowiązującą od 2018 r., jest to kurs propedeutyczny, oparty o wybitne postaci i kluczowe wydarzenia od chrztu Mieszka I do powstania NSZZ „Solidarność”. Wymagane prawem treści potraktowane zostały jako preteksty do zapoznania uczniów z warsztatem naukowym historyka: krytyczną analizą materiałów źródłowych, dostrzeganiem obecności historii w przestrzeni publicznej, ciągłości i zmiany, doniosłości historycznej, rozwijaniem myślenia przyczynowo-skutkowego, uwrażliwiania na etyczne aspekty historii i badań nad nią. Poszczególne lekcje pokazują, że historia nie jest bajką o przeszłości ani zamkniętym zbiorem wiedzy, lecz ciągłym przedmiotem badań i dyskusji, do których mogą się włączyć także uczniowie.

Gdy mój syn poszedł do IV klasy, w której właśnie zaczęła być wdrażana reforma edukacji, a jego nauczycielka skarżyła się na brak pomocy dydaktycznych, spróbowałam się zmierzyć z wprowadzaniem do wiedzy o przeszłości w taki sposób, w jaki chciałabym, aby uczestniczyły w tym moje dzieci, a który zarazem pozostawałby w zgodzie z obowiązującą podstawą programową. Zatem Historia dla Miłosza jest produktem przeniknięcia się życia prywatnego i zawodowego — mamy czwartoklasisty, zaprzyjaźnionej z nauczycielką historii, i wykładowczyni akademickiej, od ponad dwudziestu lat zajmującej się badaniami z zakresu dydaktyki historii oraz kształceniem przyszłych nauczycieli. Joanna Wojdon

Pomysł Joanny Wojdon jest świeży. Autorka traktuje uczniów poważnie: prezentuje odpowiednio dobrane materiały źródłowe, dzięki którym nauczyciele będą mogli — realizując nadal zapisy podstawy programowej — kształcić umiejętności historyczne, potrzebne uczniom w starszych klasach, a także, co może ważniejsze, w życiu codziennym. Materiały są odpowiednio dopasowane do wieku, można je z powodzeniem wykorzystać jako uzupełnienie materiału podręcznikowego. Pozwalają na prawdziwą edukację historyczną już najmłodszych uczniów historii. Jacek Staniszewski

*****

Tytuł: Historia dla Miłosza z IV klasy : myślenie historyczne dla najmłodszych

Autor: Joanna Wojdon

Wydawca: Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny http://wnhip.uni.wroc.pl/Instytut-Historyczny

Identyfikator: ISBN 978-83-955113-0-1

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2020

Prawa: © Joanna Wojdon

Łamanie, opracowanie techniczne i projekt okładki: Bartłomiej Siedlarz, Barbara Krasińska eBooki.com.pl

Dostęp online: https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118569

*****

Spis treści

 

1. O księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie — chrzcie Polski

2. O Bolesławie Chrobrym — pierwszym królu i zjeździe w Gnieźnie

3. O ostatnim z Piastów — Kazimierzu Wielkim

4. O królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle i unii polsko-litewskiej

5. O Zawiszy Czarnym i grunwaldzkim zwycięstwie

6. O Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach

7. O walce z potopem szwedzkim — przeorze Augustynie Kordeckim i hetmanie Stefanie Czarnieckim

8. O Janie Sobieskim pod Wiedniem

9. O Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic

10. O Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie

11. O Romualdzie Traugutcie i powstańczym państwie

12. O laureatce Nagrody Nobla — Marii Skłodowskiej-Curie

13. O Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach

14. O Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni

15. O „Zośce”, „Alku” i „Rudym”

16. O żołnierzu niezłomnym — Witoldzie Pileckim

17. O Papieżu Janie Pawle II

18. O bohaterach „Solidarności”