Skip to main content

Technologia informacyjna dla prawników

Technologia informacyjna dla prawnikówTechnologia informacyjna w kontekście literatury prawniczej może być stosowana w dwóch aspektach. Po pierwsze, pozwala ona na dostęp do treści literatury prawniczej, czy konkretnie tej literatury prawniczej, która została zdigitalizowana lub też w takiej zdygitalizowanej postaci występowała w pierwotnej swej wersji. Zagadnienie to można sprowadzić do e-booków, tj. książek elektronicznych. Podobnie jak książki z innych dziedzin niż prawo, także książki dla prawników przybierają formę cyfrową. W wirtualnych sklepach „wystawione są na wirtualnych półkach” obok całego szeregu innych e-booków.

Po drugie, technologia informacyjna umożliwia nie tylko dotarcie do treści literatury prawniczej, ale też najczęściej dostarcza wiedzy o istnieniu konkretnej pozycji literatury, a tym samym pokazuje, że warto do takiej publikacji sięgnąć. W tym ujęciu technologia informacyjna staje się coraz częściej niezbędnym narzędziem umożliwiającym znalezienie grupy książek na danych temat. Wynika to przede wszystkim z faktu, że katalogi biblioteczne są powszechnie tworzone i prowadzone od wielu lat tylko w postaci elektronicznej. Jeśli dodatkowo wskaże się, że często katalogi takie są dostępne online, a zatem nie ma potrzeby faktycznych wizyt na tym etapie poszukiwania literatury w budynku biblioteki, można dostrzec jak technologie informacyjne istotnie zmieniły tradycyjne biblioteki prawnicze.

Odnośnie do dostępu do treści literatury prawniczej wspomnieć wreszcie należy o pojęciu open access, czyli otwartego dostępu. Pojęcie to jest synonimem wolnego dostępu do literatury, w tym literatury prawniczej. Coraz częściej działalność naukowa opiera się na open access – „wystawianiu” swoich osiągnięć naukowych w Internecie, tak aby mogły one dotrzeć do jak największej liczby odbiorców (fragment artykułu Łukasza Goździaszka - Biblioteka prawnicza).

*****

Autorzy: Anna Burdziak, Łukasz Cieślak, Łukasz Goździaszek, Sylwia Kotecka, Przemysław Pęcherzewski, Piotr Rodziewicz, Anna Zalesińska

Temat i słowa kluczowe: komunikacja elektroniczna, informacja prawna, technologie informacyjne, IT, informatyka prawnicza, systemy informacji prawnej, prawo nowych technologii, prawo nowych mediów

Wydawca: Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa

ISBN 978-83-61370-96-3

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2011

Prawa: © Copyright by Sylwia Kotecka, Anna Burdziak, Łukasz Cieślak, Łukasz Goździaszek, Przemysław Pęcherzewski, Piotr Rodziewicz, Anna Zalesińska

Korekta: Aleksandra Dorywała

Projekt i wykonanie okładki: Daniel Kaźmierczyk

Skład i opracowanie techniczne: Agnieszka Kalota, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/36856

*****

Spis treści
 

Część I. Podstawy prawa komunikacji elektronicznej

Rozdział 1. Społeczeństwo informacyjne

Rozdział 2. Podpis elektroniczny

Rozdział 3. E-Commerce & E-Banking

Rozdział 4. E-Government & E-Justice

Rozdział 5. Zagrożenia związane z rozwojem nowych technologii

Część II. Wyszukiwanie i selekcja informacji prawnej

Rozdział 6. Publiczne bazy tekstów aktów prawnych

Rozdział 7. Publiczne bazy orzeczeń sądowych

Rozdział 8. Informacje statystyczne

Rozdział 9. Biblioteka prawnicza