Skip to main content

Zabrali nam Polskę! Materiały źródłowe z lat 1942-1950 dotyczące losów polskich dzieci w Ugandzie (w świetle zasobów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)

Zabrali nam Polskę!Niniejsza publikacja zbiera, najczęściej po raz pierwszy, materiały i dokumenty (przekazy źródłowe i świadectwa zdarzeń) o jednej z wygranych przez nas bitew, choć nie militarnych, lecz nie mniej istotnych. Dotyczy ocalałych i co wydaje się szczególnie ważne przypomnianych tu także imiennie, poprzez autorskie opisy i fotografie – z górą sześciu tysięcy mieszkańców ugandyjskich osiedli Koja i Masindi – pochodzących głównie z Kresów Wschodnich, przede wszystkim kobiet i dzieci: uratowanych dzięki zapobiegliwości władz polskich, materialnej pomocy aliantów zachodnich oraz pracy setek osób wrażliwych na cierpienia ofiar najmniej w tej i w każdej wojnie winnych.

 

 

 

*****

Tytuł: Zabrali nam Polskę! Materiały źródłowe z lat 1942-1950 dotyczące losów polskich dzieci w Ugandzie (w świetle zasobów Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie)

Autor: Marian Pacholak

Temat i słowa kluczowe: II Rzeczpospolita; szkolnictwo; deportacje; wywózki; imperium zła; ZSRR; kraj ocalenia; Persja; Iran; Afryka Wschodnia; polskie osiedla w Ugandzie; szkoły dla dzieci i młodzieży; londyńskie archiwalia i dokumenty; internetowe wspomnienia; fotografie; spis polskich uchodźców

Wydawca: Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISBN 978-83-65653-49-9 (druk), ISBN 978-83-65653-50-5 (online)

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2019

Prawa: © Marian Pacholak

Korekta: Mariola Pacholak

Projekt i wykonanie okładki: Andrzej Malenda

Skład i opracowanie techniczne: Sławomir Kowalik, Tomasz Kalota eBooki.com.pl

Dostęp online: https://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/102832

*****

Spis treści

 

1. Uwagi wstępne

2. Kilka wciąż niepełnych zestawień

2.1. W śmiertelnej pułapce

2.2. Z „imperium zła” do kraju ocalenia

3. W państwie szacha

4. Afryka Wschodnia i polskie osiedla w Ugandzie

4.1. Pielgrzymi z dalekiej Polski

4.2. Koja i Masindi w krótkim opisie

5. Osiedle Koja w londyńskich archiwaliach

5.1. Szkoły dla dzieci i młodzieży

5.2. Stan zdrowia polskiej społeczności

5.3. Osiedlowa „Komisja Porządkowa”

5.4. Działalność „Referatu Kulturalno-Oświatowego”

6. Osiedle Masindi w dokumentalnych opisach

6.1. „Referat Kulturalno-Oświatowy”

6.2. Szkolnictwo

6.3. Powstanie i rozwój gimnazjum

6.4. Szkolne wypracowania

7. W miejsce zakończenia

7.1. Likwidacja polskich osiedli w Ugandzie

7.2. Koja i Masindi w internetowych wspomnieniach

Aneks 1. Kwerenda w londyńskim archiwum IPMS

Aneks 2. Spis uchodźców

Wykaz źródeł i literatury (w wyborze)

Spis tabel i wykresów

Wykaz fotografii