Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014Wydawane cztery razy w roku czasopismo jest poświęcone publikacji oryginalnych prac badawczych, które przyczyniają się do poszerzenia i pogłębienia wiedzy we wszystkich dziedzinach psychologii stosowanej. W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły empiryczne, w których analizy ilościowe, jak również jakościowe, zwiększają możliwość zrozumienia jednostek, grup lub różnych systemów i prowadzą do praktycznych implikacji w poszczególnych kontekstach. Prace teoretyczne oraz koncepcyjne mogą zostać również przyjęte, o ile wnoszą szczególny wkład w sferę zastosowań praktycznych. Prace publikowane są w wersji elektronicznej w języku angielskim w otwartym dostępie, co zwiększa możliwość korzystania z nich na forum międzynarodowym. Teksty publikowane są na platformie De Gruyter Open oraz w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczegółowe wytyczne dla autorów zawarte zostały w na stronie internetowej www.pjap.psychologia.uni.wroc.pl.

The Polish Journal of Applied Psychology is devoted primarily to original investigations that contribute new knowledge and understanding to all fields of applied psychology. PJAP is mainly interested in publishing empirical articles, where quantitative as well as qualitative analyses of data enhance our understanding of individuals, groups or various social systems, and have practical implications within particular contexts. Conceptual or theoretical papers may be accepted if they bring a special contribution into the field for application.

*****

Tytuł: Polish Journal of Applied Psychology Volume 12, Number 2, 2014

Redakcja: Alicja Kuczyńska

Temat i słowa kluczowe: psychologia ; psychologia stosowana

Wydawca: Instytut Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego ; Wydawnictwo eBooki.com.pl

Identyfikator: ISSN 2354-0052 ; oai:www.bibliotekacyfrowa.pl:59036

Miejsce wydania: Wrocław

Data wydania: 2014

Prawa: © Copyright by Institute of Psychology, Faculty of Pedagogical and Historical Sciences, University of Wrocław, Poland

Skład i opracowanie techniczne: Anna Lenartowicz, Tomasz Kalota - eBooki.com.pl

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/59143

*****

Spis treści
 

Piotr Sorokowski, Magdalena Wrembel
Color studies in applied psychology and social sciences: An overview

Dorota Kanafa-Chmielewska
Psychometric Properties of the Sociopolitical Control Scale: A Preliminary Study on a Polish Sample

Jolanta Babiak
Polish Managers’ Leadership Styles: Developing and Validating the Managerial Styles of a Leading Questionnaire

Marzanna Farnicka
The Parenthood’s intergenerational transmissions in adapting to modern life challenges

Patryk Stecz, Józef Kocur
Coping with anxiety in patients undergoing hip replacement

Dariusz Kuncewicz, Kinga Lachowicz-Tabaczek, Jacek Załuski
Why insight in psychotherapy does not always lead to behaviour change?